Hétszínvirág Művészeti ÓvodaHétszínvirág Művészeti Óvoda

Felvétel iránti kérelem

A kért adatokat teljeskörűen ki kell tölteni, nem elég például lakcímnél annyit írni, hogy Maglód. Irányítószám, helységnév, utcanév, házszám kitöltése kötelező! Amennyiben  egy adat gyermekét nem érinti, hagyja üresen, a kötelezően bekért adatokat az űrlap jelezni fogja. Az adatszolgáltatás önkéntes, a kért adatok nem hozhatók illetéktelen tudomására.

Kérjük, kapcsolja be böngészője JavaScript támogatását, enélkül nem tudja kitölteni űrlapunkat.
Gyermek adatai
Anya adatai

amennyiben munkahely címe alapján kéri gyermeke óvodai elhelyezését

Apa adatai

amennyiben munkahely címe alapján kéri gyermeke óvodai elhelyezését

További adatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a felvételi kérelemben szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, és az űrlap elküldésével a felvételi eljárás teljes időtartama idejére hozzájárulok ezek kezeléséhez.

Tudomásul veszem, hogy sikertelen felvétel esetén, az adatok további felhasználása nem lehetséges, és további kezelésük az Óvoda Adatvédelmi Szabályzat 5.3.1. alapján történik.

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. (A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján: a nevelési, oktatási intézménynek nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.)

Az űrlap adatai a szükséges mezők kitöltése után küldhetők el.