Hétszínvirág Művészeti ÓvodaHétszínvirág Művészeti Óvoda

Közalapítványunk

Az Óvodától - Iskoláig Közalapítványt (2234 Maglód Ady Endre utca 1.) a Maglód Nagyközségi Önkormányzat hozta létre alapítványi formában, amely 2002. október 21-ével alakult át közalapítvánnyá. Az átalakulással a folyamatosság fennmaradt.

Kuratóriumi elnök

Szabó Istvánné

A kuratórium tagjai

Bobákné Szabados Márta, Gohér Pál, Márton Gáborné, Sallai Andrásné

A felügyelő bizottsági elnök

Hadnagy Judit

A felügyelő bizottság tagjai

Faragó Lászlóné, Tabányi Mária

Közalapítvány adószáma

19186986-1-13

Számlaszám

OTP Bank 11742056-20052171

Óvodától - Iskoláig Közalapítvány logó

A közalapítvány alapító okiratában deklarált céljai

  • Az óvodás korú gyermekek számára nagyon fontos, hogy a családon kívül eltöltött időben olyan szeretetteljes környezetben legyenek, amely hozzájárul egyéniségük legmegfelelőbb kibontakozásához.
    Ezt kívánja a Közalapítvány előmozdítani az óvodai nevelőmunka folyamatos támogatása, a gyermekek rendelkezésére álló játékszer állomány időről időre való gazdagítása, az oktatást szolgáló technikai berendezések bővítésén keresztül.
  • Segítséget szándékozik nyújtani a nyelvtanuláshoz, a sportoláshoz, továbbá minden olyan tevékenységhez, amellyel elérhető, hogy testileg, szellemileg jól felkészült gyermekként kezdjék meg az óvodások első iskolai éveiket.
  • Az esélyegyenlőség végett az anyagilag hátrányos helyzetű gyermekek részvételének biztosítása az anyagi vonzatú tevékenységekben.

Ezek a célkitűzések lehetővé teszik a Hétszínvirág Művészeti Óvoda nevelési programjában megfogalmazott feladatok segítését.
1997 óta bárki felajánlhatja adójának 1%-át a Közalapítvány javára. A Közalapítvány vagyonának gyarapításához befizetésekkel is hozzájárulhatnak a támogatók.

A Hétszínvirág Művészeti Óvoda nevelőtestülete minden év szeptemberében a szülői értekezleten tájékoztatja a szülőket, a szülői szervezetet a Közalapítvány működéséről, céljáról, a vagyon felhasználásról.

A közalapítvány gazdálkodását az alapító által létrehozott 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi.

A közalapítvány alkalmanként ha lehetősége nyílik rá pályázatot nyújt be, azzal a céllal hogy vagyonát gyarapítsa.

A Hétszínvirág Művészeti Óvoda jóvoltából a közalapítvány a működéshez szükséges eszközöket, berendezéseket ingyenesen használhatja.

Köszönetnyilvánítás

Az Óvodától - Iskoláig Közalapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, illetve befizetéseikkel támogatták szervezetünket. Önzetlen felajánlásaikat megköszönve a jövőben is számítunk támogató segítségükre.

  • Adószámunk: 19186986-1-13
  • Számlaszámunk: OTP Bank 11742056-20052171