Hétszínvirág Művészeti ÓvodaHétszínvirág Művészeti Óvoda

Nevelési programunk

2002-ben új helyi nevelési programot vezettünk be felmenőrendszerben. Programunk Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című program adaptációja. Óvodapedagógusaink a programhoz kapcsolódó továbbképzések, tanfolyamok állandó résztvevői.

Helyi nevelési programunk mottója:

"Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csak Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre."

A program alappillére kettős - az érzelmekre építés a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését hangsúlyozza.

Nevelésfilozófiánk

Hisszük, hogy a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag, gyermekközpontú óvoda segíti a gyermek harmonikus személyiségfejlődését. Különösen abban az esetben, ha a vele foglalkozó pedagógus nevelésében mindezen érték úgy jelenik meg, hogy gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási és megvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.

Nevelési programunk önálló, folyamatos és rugalmas napirendi struktúrát igényel. Fontosnak, tartjuk, hogy minden gyermek ismerje és tudja meg testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is érzékelje, hogy melyek a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, minden lelki feszültség nélkül.

Nevelési koncepciónk

 • a művészetek eszközeivel hatni e gyermekekre,
 • a játék-tanulás-munka mint a nevelés eszköze, egységes tevékenység rendszerben valósul meg,
 • a játékosság hangsúlyos és integratív irányítási stílussal valósul meg,
 • az óvónői magatartás együttműködésre, fejlesztésre, felismerésre ösztönöz,
 • a gyermekek kapcsolataiban érvényesülnek a bátorító nevelés elvei,
 • a jó nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, korlátokkal együtt,
 • a gyermekek közérzetét, viselkedéskultúráját fejleszti a felnőttek példája,
 • élmények és egyéni tapasztalatok nyújtása, felszínre hozása, ez alapján differenciált fejlesztés.

Programunk célja

 • a program szellemiségét tükröző környezet megteremtése,
 • a gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása,
 • sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének biztosítása, elősegítése,
 • tehetségfejlesztés.

Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, alkotó tevékenységekben. Ha mindezt megkapja, kialakul óvodásainkban:

 • az önállóvá válás vágya
 • a kíváncsiság
 • az önkifejezés igénye
 • a felfedezés vágya
 • az alkotás vágya
 • a tudásvágy
 • a megvalósítás vágya.

Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.

Játéktevékenység bemutatása

Óvodánk mind a hét csoportjában a szabad játékhoz minden feltétel adott. A gyermekeknek a nyugodt játékhoz a teret úgy alakítottuk ki, hogy a szabad mesefeldolgozáshoz, rajzos, énekes lehetőségekhez, építőjátékhoz és szerepjátékhoz elkülönülő vagy jelzett terek, kuckók, funkciósarkok állnak rendelkezésre. Így egymás zavarása nélkül egyedül vagy együttműködve, az óvodapedagógus segítségével mikrocsoportos fejlesztési formában tevékenykedhetnek. A gyerekek számára elhelyezett rajzos szimbólumok segítséget nyújtanak az önálló öltözködésben, tisztálkodásban, naposi munkában, tanult versek, mesék, énekek felidézésében.

Mese, vers, dramatikus tevékenység

A mese célja a gyönyörködtetés. Az élmények újbóli átélését segítjük azzal, hogy különböző módszerekkel tíz napig mesélünk egy mesét. A mesélésre zenei szignállal csalogatjuk a gyermekeket, állandó helyen (mesesarok) mesepárnán várják az előadást. A mesére váró várakozás meghitt hangulatát csak fokozza a „mese gyertyagyújtás”, amit a mesélés után fújunk el. A befejezés hangulati lezárását fokozza még egy odaillő zene, ének meghallgatása az óvó néni előadásában. Versek mondogatása tevékenység közben egyénileg történik. Ezt fontosnak tartjuk a szép, hangsúlyos, önálló versmondás érdekében.

Ének, énekes játékok, zenehallgatás

A gyermekeket megismertetjük olyan gyermekjátékokkal, népzenei és komolyzenei művekkel, amelyek mind nemzeti és európai értékeinket közvetítik. A néphagyományok gyermek-közelivé hozása fontos feladatunk. Zenehallgatásunk gazdagítását szolgálják azok a videó- és hangkazetták, amelyeken évszakokhoz, alkalmakhoz társítható komolyzenei, népzenei felvételek készültek óvodások számára.

Zenés mozgásos percek

Heti két alkalommal a zenés, mozgásos perceket, melyek a mozgás szépségének együttes átélését jelentik a gyermekek számára. A zene bensőséges hangulatára színes szalagokkal, kendőkkel, egyéb eszközökkel végzett mozgás fejleszti a gyermekek mozgáskultúráját!

Rajzolás, mintázás, kézimunka

Óvodánkban a rajzolás, kézimunka, mint a művészetek egyik eszköze, sokszínű nevelési terület. Magába foglalja a képalakítást, plasztikai munkát, építést, környezetalakítást és a műalkotásokat, amelyeket Ovi-galériában kiállított műalkotásokkal is szélesítünk.

Mozgás, mozgásos játékok

A tevékenység célja: a gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességének, tájékozódásának fejlesztése. Az óvoda udvarán található eszközök alkalmasak a gyermekek nagy mozgásigényének fejlesztésére. Az irányított mozgásos játékok során futás és támasz gyakorlatokkal ismerkedik a gyermek. Megjelennek a talajtorna elemei, az egyensúlyozó játékok.

A környezet tevékeny megszerettetése

A tevékenység célja: a közvetlen és tágabb környezet felfedezése; mennyiségbe, alaki, nagyságbeli ismeretek szerzése. A gyermekek lehetőség szerint mikrocsoportos formában minden tapasztalatot a maga valóságába szereznek; séták, kisebb kirándulások alkalmával.