Hétszínvirág Művészeti ÓvodaHétszínvirág Művészeti Óvoda

Személyi feltételek

Óvodánk vezetését egy függetlenített vezető és egy helyettes végzi. Minden óvodai csoportot két óvodapedagógus irányít, akik valamennyien rendelkeznek a szakirányú főiskolai végzettséggel. Óvodapedagógusaink közül néhányan, egyéb speciális szakirányú képesítéssel is rendelkeznek, amellyel a bizonyos területeken lemaradt gyermekek fejlesztését segítik.

A mai kor elvárásaihoz igazodva elmondhatjuk, hogy a számítógépes alapismereteket minden kollégánk magáévá tette, van, aki felhasználói szinten magánszorgalommal, van, aki pedig hivatalos vizsgával. Ez nagy segítséget jelent az adminisztrációs feladatok végzésénél.

Az óvodapedagógusok munkáját csoportonként 1-1 dajka segíti, akik ugyancsak rendelkeznek a megfelelő szakirányú képesítéssel. Partnerek a nevelésben, a gondozási munkák mellett a konyhai és takarítási munkákat is ők látják el.

2 fő pedagógiai asszisztenst foglalkoztatunk.

Óvodánk valamennyi dolgozójára jellemző a gyermekszeretet.

A csoportokba kor szerinti felosztásban járnak a gyerekek: kiscsoport (3-4 évesek), középső csoport (4-5 évesek), nagycsoport (5-6-7 évesek). Valamennyi óvodai csoportunk, egy rá jellemző nevet választott.

Nevelőtestületünkre jellemző, hogy képzésekkel, különböző tanfolyamok elvégzésével állandóan bővíti tudását. Nagy súlyt helyezünk az önképzésre, a folyamatos tapasztalatszerzésre.

Fontosnak tartjuk községünk hagyományainak őrzését, értékeinek továbbadását a jövő nemzedéke számára.

Óvodatitkárunk az adminisztrációs feladatokat látja el.

A megfelelő környezetünk kialakítását 1 fő karbantartó segíti.

Lehetőséget biztosítunk valamennyi felekezet számára, hogy a gyermekeknek hitoktatást tartsanak.