Hétszínvirág Művészeti ÓvodaHétszínvirág Művészeti Óvoda

Óvodánk története

"Minden nap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni."
Herakleitosz

Maglód város nevét már Anonymus korából ismerhetjük, óvodánk története azonban csak 1928-ban kezdődik, amikor elkészült a mai Ady Endre utcai illetve a Péceli úti óvodaépület (mai Aradi vértanuk útja). Míg ez az intézmény nem jött létre, addig az első óvó néni Gäwert Henriette, a "szép óvó néni"nevelte a falu csemetéit. Ő 1918-ban kezdte a pályafutását egy öreg parasztházban, és a péceli úti épületben fejezte be 1951-ben. Nagy szeretettel és tudással fordult a gyermekek felé, akik még hírből sem ismerték a modern gügyögő, sírós babákat, helyette a csutkából, termésekből, fonalból készült, vagy fából faragott játékok jelentették a játék örömét.

Bár a történelem viharai többször megtizedelték a falu lakosságát, Maglód mégsem néptelenedett el, újra és újra visszatelepültek az emberek, így egyre nagyobb igény volt az óvodai ellátásra. A gyermekek létszámáról az írásos feljegyzések hiányosak, csak az idős dadus nénik elbeszéléseiből kapunk betekintést az akkori óvodai életbe.Az 1970-es évek elején egy óvó néni és egy dadus néni látta el hatvan gyermek felügyeletét egy szobában. Az épület egyben az óvó néni lakása is volt. A mai kor embere talán el sem tudja képzelni, hogy milyen egyszerű körülmények között működött az alapvető nevelés. Említhetnénk például Erzsi dadus néni elbeszéléséből a bejáratnál elhelyezett mosogatót, amely alatt sorakoztak a kis bilik és, hogy egy nagy közös lavórban tisztálkodtak a gyermekek. Az óvó néni, Nagy Bertalanné Ancika néni apukája "Gulyás bácsi", biciklin szállította az ebédet a gyerekeknek a falu központjából. Az óvoda felügyeletét az akkori iskolaigazgató, Ladányi János látta el. A későbbiek folyamán az óvoda vezetése különvált az iskolától, és az óvoda dolgozóiból kerületek ki a vezetők: Császár Lászlóné, Vaskó Józsefné, Pilinszky Mihályné, Zombory Istvánné, Hajdúné Tabányi Mária illetve jelenlegi vezetőnk Szabó Istvánné.

985-ben már annyi beiratkozó kisgyermek volt, hogy felvételi bizottságot kellett létrehozni, annak az elbírálására, hogy ki nyerhet felvételt az óvodába. A bizottság tagjai az óvoda dolgozóiból, a védőnőből, és tanácsi alkalmazottakból állt. Így is 30-38 főből álló csoportok jöttek létre. Egy csoportra "másfél" óvó néni és egy dadus néni jutott. Kevés volt a szakképzett nevelő, az általános iskolából kellett segítséget kérni a tanító nénik személyében. Az évek során mindkét épület folyamatosan bővült: az Ady Endre utcai óvodánkban lévő szolgálati lakásból 1975 júniusában csoportszoba lett, majd 2006 nyarán kialakítottak a szomszéd ház megvásárlásával egy újabb csoportszobát illetve ezek kiszolgáló helységeit. Az 1980-as évek elején hasonló átalakítás történt az Aradi utcai épületben is. Előbb a szolgálati lakásból csoportszoba lett, majd 1997-ben hozzáépült egy harmadik terem is.

A rendszerváltás után nemcsak óvodánk épületei, hanem az ott folyó szakmai munka is megújult. Az 1971-es illetve az 1989-es Óvodai Nevelés Programjának alkalmazása után, különböző alternatív programok választására is lehetőséget kaptunk. Mi, 1999-ben a tevékenységközpontú programot választottuk. A folyamatos felülvizsgálat során észleltük, hogy ez az irányzat nem teljes egészében egyeztethető össze nevelőtestületünk szellemiségével. Szükségünk volt valami pluszra, amely intézményünknek egységes profilt ad, összekovácsolja a kollektívát; együttdolgozásra, közös gondolkodásra, kreativitásra sarkall. Úgy éreztük, hogy Kodály Zoltán és Benedek Elek országában az óvodai nevelés felépítéséhez szükséges alapkövek közé tartozik az ének –zene és a magyar népmese. Fontosnak tartottuk a magyar nemzeti kultúra őrzését, az ehhez kapcsolódó hagyományok ápolását is. Ezért olyan módszert kerestünk, amely mindezt ötvözi. Így kerültünk kapcsolatba 2002-ben az "Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel" c. programmal, és ekkor választottuk a Hétszínvirág Művészeti Óvoda nevet. Ha valaki belép az óvodába, betekint akármelyik csoportszobába, ugyanaz a hangulat fogadja, mely egyszerre tükrözi a program sajátosságait és az ott dolgozó pedagógusok személyiségét is.

Ahhoz, hogy minden kornak megfelelő minőségi munkát nyújthassunk, szükségünk van a folyamatos szakmai megújulásra, hogy már óvodás korban is nyitottá tegyünk gyermekeinket az élethosszig tartó tanulás igényére. Mindezt az Európai Unió által kiírt pályázatok folyamatos figyelemmel kísérésével tesszük. Jelenleg a Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ alternatív programjának adaptációjában veszünk részt.

Óvodatörténelmünk újabb fordulópontjához érkezett, amikor fenntartónk sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Unió Fejlesztési Bizottságához, melynek eredményeként várhatóan 2010 tavaszán egy korszerű, a nemzetközi elvárásoknak megfelelő épületben folytathatjuk nevelő-oktató munkánkat. Bár nagyon örülünk az új Óvodának, soha nem felejtjük el gyökereinket és mindig szeretettel fogunk visszaemlékezni azokra a falakra, melyekben nagyon sok generáció élhette át gyermekkorának boldog pillanatait...


Történeti bemutató

Egy rövid bemutató óvodánk történetéről PowerPoint formátumban.