Hétszínvirág Művészeti ÓvodaHétszínvirág Művészeti Óvoda

Szociális segítő

Tájékoztató óvodai szociális segítő
tevékenységi köréről

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

Óvodákhoz köthető problémák

pl.: szorongás, képességbeli nehézségek, motiválatlanság, konfliktus a társakkal, konfliktus az óvodapedagógusokkal, magatartási problémák…

Gyermeknevelési kérdésekben

pl.: önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok, családon belüli kommunikáció javítása, motiváció felismerése, motivációs eszközök...

Családon belüli problémák

pl.: konfliktus a szülő-gyermek viszonyban, testvér konfliktus, bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, gyász, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat, függőség, internet- és játékfüggőség…

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés a gyermekkel, segítségnyújtás a probléma kezelésében, melynek célja a gyerekek támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében, életkorhoz igazodóan.

Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet egyéb problémát okozó területein, óvodai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermekneveléssel összefüggésben.

Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő és a pedagógus közötti hatékony kommunikáció elősegítésének érdekében, ha szükséges.

Szükség esetén közvetít a pedagógus-gyermek, gyermek-gyermek, gyermek-szülő kapcsolatokban annak érdekében, hogy a lehetséges konfliktust elkerüljék, vagy már meglévő konfliktus helyzetet feloldjanak.

Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról és hozzájuk tapadó kötelezettségekről, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásrendről, lehetőségekről, pl.: segíti a kapcsolatfelvételt, időpont egyeztetést, nyomtatványok kitöltését.

Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.

Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Aktívan részt vesz az óvoda közösségi tevékenységében, rendezvényein, prevenciós, játék, tematikus beszélgető csoportfoglalkozásokat is szervez.

Tevékenységeit jogszabályi kötelezettségének eleget téve KENYSZI rendszerben rögzíti

Az óvodai szociális segítő elérhetősége hétköznapokon 8-16 között:

 Neve: Dora-Gali Rita
Tel.: +36-30-157-32-69
E-mail: doragalirita__pont__ovisuli__kukac__gmail__pont__com

Az óvodai szociális segítőt a gyermek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsadásra van szükségük a problémájuk megoldásában