Hétszínvirág Művészeti ÓvodaHétszínvirág Művészeti Óvoda

Fabrika Kézműves Műhely

A Fabrika Kézműves Tehetséggondozó Műhely munkájában részt vevő gyermekek pedagógusaik javaslatára kerültek be a foglalkozásokra. A csoportok összeállításánál figyelmet fordítottunk arra, hogy mindkét korosztály (középső, nagycsoport) képviseltesse magát és kis létszámú legyen, ezzel is lehetőséget biztosítva az egyéni bánásmód megvalósítására. A foglalkozásokon heti egy alkalommal két pedagógus segítségével tevékenykedhetnek a gyerekek. Szeretnénk kihasználni a vizuális nevelésben rejlő személyiségfejlesztő lehetőségeket, figyelembe véve a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, adottságait. A műhely célja, hogy teret kapjon minden ügyes kezű gyermek alkotási vágya, kapcsolatteremtő, önkifejező készsége, fejlődjön problémamegoldó képessége, kibontakozhasson fantáziája, ezen kívül újfajta technikákkal, eszközökkel ismerkedjen meg. Az eszközöket és anyagokat az elmúlt tanév nyertes pályázatai és az óvoda alapítványa biztosítja számunkra.

Mázásné Kanyik Ildikó, Tabányiné Zombory Éva
óvodapedagógusok