Hétszínvirág Művészeti ÓvodaHétszínvirág Művészeti Óvoda

Néptánc, népi játékok

 
„Alapvető emberi jog, hogy minden gyermek megtanulhassa édesanyjának beszédnyelvét. Ugyanez a jog a játék és a tánc esetében is meg kell illesse gyermekeinket.”
Timár Sándor

 

Óvodánkban már több éves hagyomány, hogy heti rendszerességgel néptánc foglalkozásokat tartunk.

Az egész személyiségre ható komplex, fejlesztő tevékenység célja, hogy megismertesse a gyermekeket hazánk népi kultúrájával.

A játékos foglalkozások pozitívan hatnak a gyermek érzelmi, értelmi, anyanyelvi és esztétikai életére és segítik mozgásfejlődését.

A gyermekek a néptánc foglalkozások keretében a néptánc alaplépéseit sajátítják el, továbbá népi mondókákat és népdalokat tanulnak meg, népi játékokkal ismerkednek.

Célunk tehát a néptánc, népi játékok, népdalok és hagyományok felelevenítése, ezeken keresztül a gyermekek ritmusérzékének és mozgáskoordinációjának fejlesztése, a táncos mozgás alapozása.

A foglalkozások keretében lehetőséget biztosítunk SNI gyermekek integrálására, továbbá a tehetségígéretes gyermekek külön csoportban történő fejlesztésére.

A kitűzött mozgás- és képességfejlesztési, valamint hagyományőrzési célok mellett fontosnak tartjuk, hogy a foglalkozások jó hangulatban teljenek, a gyermekekben a megszerzett közös élményeken keresztül alakuljon ki a magyar néptánc szeretete.

Polyákné Turcsik Gabriella
tánc- és drámapedagógus