Hétszínvirág Művészeti ÓvodaHétszínvirág Művészeti Óvoda

Tankötelezettség halasztása

2020. december 16. szerda

Ikt. sz.: 336/2020.

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom önöket, hogy a tanköteles kort elérő gyermekek további egy évi óvodában maradásának engedélyezését 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal végzi.

A 2021/2022-es tanévben tanköteles az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, azaz 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között született.

A szülők, akik szeretnék gyermeküket további egy évig óvodai nevelésben részesíteni, az Oktatási Hivatalnál kérvényezhetik 2021. január 1. és 15. között.

A kérelmet a szülő/gyám nyújthatja be.

A kitöltött űrlapot kétféleképpen küldheti be a szülő/gyám:

- ügyfélkapun keresztül elektronikus úton,

- postai úton papíralapon. A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be. A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap 2021. január 1-jétől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján ( oktatas.hu).

A kérelemhez a szülő kérheti az óvoda által a gyermek fejlődéséről kiállított dokumentumot, de ennek csatolása a kérelemhez nem kötelező.

A kérelem postai úton, kizárólag az alábbi címre küldhető:

Oktatási Hivatal

Budapest

1982

Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként 2020. január 15. szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja, ám az azt követően postára adott kérelmeket nem fogadja be. 2021. január 1-je előtt benyújtott/érkezett kérelmeket az Oktatási Hivatalnak nem áll módjában elbírálni.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója az alábbi linken található:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Amennyiben szükségük van segítségre a kérelem kitöltésében, kérem jelezzék.

 

Szabó Istvánné

  óvodavezető